Ang Palaka at ang Uwang: Naibalik na Katahimikan

This is a story from a Grade 3 textbook Pintig that is entitled “Naibalik na Katahimikan.” This story will be presented by each pupil in class using any visual aids.  My youngest, grader lagud, is one of those pupils.

 

Sa isang pook na malapit sa sapa ay masaya at mapayapang namumuhay ang tatlong magkakaibigan: ang palakang si Kokak, ang gagambang si Talaan, at ang susong si Kuhol. Ngunit nabulabog ang kanilang katahimikanm nang dumating si Uwang.

Matakaw si Uwang. Halos lahat ng mga dahon sa paligid ay inuubos niya. Bukod pa nito, si Uwang as mapaminsala. Lagi siyang nagbabantang mananakit at mamiminsala kapag napagbawalan o pinaalalahanan ng magkakaibigan.

suso (snail) by livescience com

photo credit: livescience com

Isang araw, tahimik na nanginginain si Kuhol sa tabi ng sapa nang bigla na lamang siyang suwagin ni Uwang. Nahulog siya sa agos at tinangay siya sa dakong malalim. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit, kaya nakaahon siya sa pampang.

gagamba

photo credit: butterflywing

Minsan naman. Gumawa si gagambang Talaan ng isang napakagandang sapot. Ipinagmalaki niya iyon kina palakang Kokak at susong Kuhol. Natuwa rin ang dalawa at pinuri si gagambang Talaan. Subalit kinabukasan, nang naghahanap ng makakain si gagambang Talaan, hindi niya alam na winasak na ni Uwang ang kanyang sapot. Gayon na lamang ang kanyang panlulumo habang si Uwang naman ay patudyong nagtatawa.

Si palakang Kokak naman ay sinuwag ni Uwang ng mga sungay nito, isang araw na nagpapahinga siya sa may batuhan. Namaga ang kanyang nguso ng ilang araw. Kaya ang magkakaibigan ay nagpasya isang araw. Hahamunin nila sa isang paligsahan si Uwang. Ang ilalaban nila ay si palakang Kokak

photo credit: butterflywing

photo credit: butterflywing

Payag ako,” sabi ni Uwang nang mabatid ang paligsahan. “Kung kayo ay magwagi, lalayasan ko na ang lugar nai to. Kung ako naman ang magwagi, kayo’y magiging sunud-sunuran sa akin.”

Nagpalutang sila sa isang malapad na dahon sa gitna ng sapa. Mag-uunahan sina Kokak at Uwang sa pagsakay doon.

“Tiyak na ako ang magwawagi,” pagmamalaki ni Uwang dahil alam niyang mabilis niyang maikakampay ang kanyang pakpak.

Sinimulan ang paligsahan. Pumaimbulog pa si Uwang habang si palakang Kokak naman ay mabilis nang glumangoy patungo sa dahon. Mula sa itaas, sumisid si Uwang, patungo sa dahon na inaanod sa gitna ng sapa.

frogNgunit nagkasabay sila sa pag-abot sa dahon. Kasabay ng pagsakay dito ni Kokak, dumapo naman si Uwang. Sa bigat nilang dalawa, lumubog ang dahon at kapwa nahulog sila sa tubig. Ang nabiglang si Uwang ay natangay ng agos.

“Tulungan mo ako, Palaka. Hindi ako marunong lumangoy,” pakiusap ni Uwang.

Hindi siya pinansin ni Palaka. Umahon ito sa pampang at sinalubong ng mga kaibigang sina gagambang Talaan at susong Kuhol.

“Mabuti nga sa kanya,” sabi ni Palaka nang hindi na matanaw si Uwang.

Mula noon, nagbalik na ang katahimikan at kasayahan ng pamumuhay ng tatlo sa pook na iyon.

Posted on October 6, 2015, in grader, KimJohmSam and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: